Praktijkwerking

Alles van medische en nuttige informatie tot de werking van de huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid

De dokters werken uitsluitend op afspraak.
U kan een afspraak bij de dokters maken van ​08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u30.

Praktijktelefoonnummer: 089/87.00.10
Bel ALTIJD voor dringende​ medische hulp!

​Bij levensbedreigende situaties belt u het noodnummer 112.

Wachtdienst
Tijdens de week gaat de wachtdienst in vanaf 18u30 tot 08u00 de dag nadien.
​U kan de dokter van wacht bereiken door naar ons nummer te bellen (089/87.00.10).

Een wachtpost is een geneeskundige dienstverlening voor dringende medische hulp.
Niet-urgente raadplegingen moeten ingepland worden bij uw huisarts!
​Gedurende het weekend en feestdagen kan u voor medische hulp en noodgevallen terecht op
de wachtpost.

Openingsuren van de wachtpost zijn:
Voor het weekend: Vrijdagavond 18u00 tem maandagochtend 08u00.
Op feestdagen: De avond voor de feestdag (vanaf 18u00) tot de ochtend na de feestdag (08u00)
Adres: Jaarbeurslaan 23,  3600 Genk

De wachtpost is vanaf 22u00 tot 08u00 enkel toegankelijk na telefonisch contact op het nummer 089/20.10.90.

Afspraak maken

Heb je koorts, hoesten, keelpijn, andere luchtwegklachten of ben je verkouden?​
Neem TELEFONISCH CONTACT op met onze praktijk voor verder advies en blijf thuis.
Maak GEEN afspraak online, maar bel ons aub!

Online afspraak maken
Neem altijd uw identiteitskaart en klever van de mutualiteit mee als u op afspraak komt bij de dokter. Dit is onder meer nodig bij een labo-onderzoek. Gelieve ook voor kinderen hun identiteitskaart (Kids-ID) mee te nemen.

Telefonische afspraak maken
Maak bij voorkeur een afspraak online. Zo kan u zelf thuis het meest geschikte moment kiezen.
U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer 089/87.00.10 tijdens de openingsuren
van ons secretariaat. ​

Huisbezoeken
Aangezien er in de consultatieruimten betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn vragen wij u, indien mogelijk, steeds zelf naar de praktijk te komen. Personen die erg ziek, minder mobiel of bedlegerig zijn, kunnen een huisbezoek aanvragen enkel na telefonisch contact met de praktijk. Gelieve dit te doen tussen 08u00 en 10u30 ’s morgens op het telefoonnummer: 089/87.00.10. ​Huisbezoeken worden enkel afgelegd binnen een haalbare afstand voor de huisartsen.

Onze huisregels
Gelieve tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. Wij proberen ons ook aan de geplande tijdstippen te houden.​ Urgenties zijn echter niet te voorzien. Wij willen ons daarom op voorhand verontschuldigen mocht u toch moeten wachten door een dringende oproep.
Annuleer tijdig uw afspraak als u niet kan komen, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak.
Op deze manier kunnen we andere mensen helpen. Indien u de dag zelf nog op afspraak wenst te komen maar alles is volzet, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.
We doen ons best om u verder te helpen.
Bel ALTIJD voor dringende​ medische hulp!
Bij levensbedreigende situaties belt u het noodnummer 112.

Medische vertegenwoordigers
Medische vertegenwoordigers kunnen in het agendasysteem een afspraak inboeken
in de daarvoor voorziene (groene) slots.
Dr. A. Meier ziet op woensdag om 08u15 medische vertegenwoordigers.
Dr. P. Olbrechts
ziet op woensdag om 08u30 medische vertegenwoordigers.
Dr. M. Schreurs en Dr. H. Buyse zien voorlopig geen medische vertegenwoordigers.

Attesten, verwijsbrieven en voorschriften

Attesten

Voor het opmaken van een attest (o.a. het "ziekenbriefje") dient u steeds onderzocht te worden door de dokter. Er worden geen voorschriften afgeleverd enkel via telefonische aanvraag.
Indien u hierover vragen heeft verwijzen wij graag naar de telefonische overlegmomenten.​ ​
Valse attesten of attesten die niet stroken met de waarheid zullen steeds geweigerd worden.

Verwijsbrieven

​Voor een verwijsbrief naar een specialist, kinesist, ... komt u eerst op raadpleging bij
​de dokter. Zodanig kunnen we, na eigen onderzoek, u verwijzen naar de juiste specialist voor uw medisch probleem.

Voorschriften

Tijdens de consultatie schrijven we voldoende medicatie voor tot de volgende controle noodzakelijk is.Voor het opstarten van nieuwe medicatie of veranderingen komt u best op raadpleging.

Meer en meer patiënten vragen om attesten, formulieren en voorschriften klaar te leggen na het telefonisch overlegmoment. Het gebeurt echter steeds meer dat attesten dikwijls met spoed worden aangevraagd en worden klaargelegd maar na enkele weken nog steeds niet zijn opgehaald.
Vanaf heden zal het in de dossiers worden genoteerd als de attesten na 1 week niet opgehaald zijn en zal deze service voor de betreffende patiënten niet meer kunnen verleend worden.
Afhalen van attesten, formulieren en voorschriften kan van maandag tem vrijdag tussen 08u en 18u
en dit in het witte bakje aan de ingang.

Tarieven

Alle huisartsen zijn geconventioneerd en werken aan dezelfde tarieven. De kostprijs voor een contact bedraagt bij een:

  • Consultatie: 27,80 euro
  • Avondconsultatie: 32,24 euro
  • Huisbezoek: 41,13 euro

Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald.
Het stukje dat u zelf betaalt heet "remgeld". Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro.  
Na 18u00 geldt een verhoogd avondtarief. U betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.

Paramedici

Doktershuys30 is een groepspraktijk die als doel heeft een multidisciplinaire praktijk uit te bouwen waarbij er een nauwe samenwerking kan bestaan tussen huisarts en paramedicus. Op deze manier kan de huisarts u als patiënt laagdrempelig doorverwijzen naar een collega paramedicus. Dit zorgt ervoor dat u als patiënt steeds in uw vertrouwde omgeving van de groepspraktijk terecht kunt. Door betere opvolging en overleg tussen huisarts en paramedicus wordt de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd.

De elektronische facturatie of het eAttest

Wij hebben als huisartsenpraktijk ervoor gekozen om het eAttest te gebruiken.
Na de consultatie bij de huisarts ontvang je een getuigschrift voor verstrekte hulp.
Dat bezorg je aan het ziekenfonds, die de consultatie kan terugbetalen.

Door de digitalisering kunnen huisartsen ervoor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar het ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift heet het eAttest. Als patiënt betaal je nog steeds het volledige bedrag aan de huisarts, maar je hoort dan zelf geen getuigschrift meer te bezorgen aan het ziekenfonds. Dat wordt rechtstreeks, via het medische digitale platform, geregeld tussen de huisarts en het ziekenfonds.

Voordelen:

  • Automatische terugbetaling zonder het risico om getuigschriften te verliezen
  • Snellere terugbetaling
  • Minder administratie
  • Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik

Het eAttest is niet verplicht waardoor de huisarts zelf kan kiezen om het eAttest al dan niet te gebruiken.

GMD, GMD+

GMD

Een globaal medisch dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Met een globaal medisch dossier bent u zeker dat uw medische gegevens goed beheerd worden. Uw medische informatie wordt in uw persoonlijk dossier bij uw huisarts verzameld. ​

Patiënten met een GMD krijgen ​een vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.

Een GMD afsluiten is kosteloos.

GMD+

Het GMD+ is een preventief onderzoek dat jaarlijks aangeraden wordt voor alle patiënten tussen 45 en 75 jaar. We overlopen samen uw gezondheidstoestand, uw levensgewoonten, uw vaccinatiehistoriek, uw persoonlijke en familiale risicofactoren.

​Op basis daarvan stelt de huisarts nuttige preventieve onderzoeken aan u voor waaronder bijvoorbeeld een bloedafname, elektrocardiogram, uitstrijkje, mammografie, vaccinatie. Voor een preventieraadpleging betaalt u evenveel als voor een normale raadpleging. U kan vooraf een vragenlijst downloaden en invullen.

Vragenlijst GMD+

Sportmedisch onderzoek

Indien u wenst te sporten bij een sportclub dient u in de meeste gevallen een sportattest af te leveren, hiervoor kan u terecht bij de huisarts voor een uitgebreid onderzoek. Indien de huisarts het nodig acht verwijzen we door naar de hartspecialist.

Ter voorbereiding kan u onderstaande vragenlijst invullen.

Vragenlijst sport

What’s your main dental service?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

Do you offer appointments on weekends?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

How many dentists do your clinic has?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

What is the cost for an appointment?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

What’s your main dental service?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

Do you offer appointments on weekends?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

How many dentists do your clinic has?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

What is the cost for an appointment?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget adipiscing nibh nunc. Velit rhoncus arcu velesaed vitae. Nullam nunc, commodo adipiscing sed ac tempus.

Doktershuys 30 - decoratieve cirkel

Maak via onderstaande link een online afspraak met uw huisarts naar keuze

Afspraak maken