Praktijkwerking

Alles van medische en nuttige informatie tot de werking van de huisartsenpraktijk

Verpleegkundige

In de praktijk laten de huisartsen zich ondersteunen door een verpleegkundige.

Voor volgende zaken kunt u terecht bij de verpleegkundige:

 • Bloedafname
 • Vaccinatie (tetanus, pneumokokken, griep,...)
 • Toedienen van medicatie via inspuiting (Vitamine B12 injectie,...)
 • Desensibilisatie bij allergie
 • Osteoporose en toedienen van Prolia
 • Verwijderen van oorstoppen
 • Cryotherapie (bevriezen van wratjes,...)
 • Wondverzorging

Daarnaast behoort de begeleiding en educatie van patiënten met chronische ziekten ook tot haar takenpakket:

 • Diabetes
 • Chronische nierinsufficiëntie
 • Cardiovasculair (hartfalen,...)
 • COPD en astma

Dit gebeurt in samenspraak met de artsen. 

Een afspraak maken gaat zowel online via de agenda als telefonisch.

Vragenlijst GMD+

HAIO, huisarts in opleiding

Onze groepspraktijk is erkent als opleidingspraktijk.


Vanaf oktober 2023 zal Dr. Bart Hendrickx zal ons team versterken als HAIO.
Hij zal zich tot maart 2025 in onze groepspraktijk verder specialiseren in de huisartsengeneeskunde.

Wat is een HAIO?


HAIO staat voor huisarts in opleiding. Dit is een afgestudeerde arts die zich specialiseert in de huisartsengeneeskunde.

Wat doet een HAIO?


Een HAIO doet alles wat een huisarts doet (consultaties, onderzoeken, huisbezoeken, …) maar doet dit in overleg met de praktijkopleider die ter beschikking staat bij moeilijkere casussen. De HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de andere huisartsen in onze groepspraktijk.

Waarom een HAIO?


Startende huisartsen brengen een nieuwe dynamiek in de praktijk. Wij leren vanhen en zij van ons. Daarom kiezen wij er zeer bewust voor om als erkende opleidingspraktijk jonge, beloftevolle artsen een kans te geven om zich verder te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor onze patiënten?


Een volwaardige jonge arts komt ons team versterken. Hierdoor kunt u als patiënt op een nog betere beschikbaarheid rekenen binnen onze groepspraktijk.

Vragenlijst GMD+

Praktijk afspraken

Identificatiebewijs

Neem altijd uw identiteitskaart en klever van de mutualiteit mee als u op afspraak komt bij de dokter. Dit is onder meer nodig bij een labo-onderzoek. Gelieve ook voor kinderen hun identiteitskaart (Kids-ID of ISI-kaart) mee te nemen.

Huisbezoeken

Aangezien er in de consultatieruimten betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn vragen wij u, indien mogelijk, steeds zelf naar de praktijk te komen. Personen die erg ziek, minder mobiel of bedlegerig zijn, kunnen een huisbezoek aanvragen enkel na telefonisch contact met de praktijk. Gelieve dit te doen tussen 08u00 en 10u30 ’s morgens op het telefoonnummer: 089/87.00.10. ​Huisbezoeken worden enkel afgelegd binnen een haalbare afstand voor de huisartsen.

Huisregels

Indien u online een afspraak heeft gemaakt kunt u deze online tot 6 uur voor uw afspraakmoment annuleren. U kunt ook telefonisch uw afspraak annuleren tot 2 uur voor het afspraakmoment en dit op ons telefoonnummer: 089 87 00 10.

Probeer tijdig aanwezig te zijn op uw afspraakmoment. Wij proberen ons ook aan de geplande afspraken te houden. Urgenties zijn echter niet te voorzien waarvoor wij ons daarom op voorhand willen verontschuldigen mocht u toch moeten wachten door een dringende oproep.

Indien u niet komt opdagen op een afspraak zonder tijdig te annuleren zijn wij genoodzaakt om een administratie vergoeding van 20 euro te vragen. Deze vergoeding kunt u betalen via
een digitale factuur of bij een volgende afspraak. Indien dit niet betaald wordt zal u in de toekomst geen afspraken meer kunnen maken bij de huisartsen.

Indien u de dag zelf nog op afspraak wenst te komen maar alles is volzet, gelieve dan telefonisch contact op te nemen. We doen ons best om u verder te helpen.

Bij verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ongewenst gedrag zal u de toegang tot de praktijk geweigerd worden. 


Bel ALTIJD voor dringende​ medische hulp!
Bij levensbedreigende situaties belt u het noodnummer 112.

Medische vertegenwoordigers

Momenteel zien de dokters geen medische vertegenwoordigers en dit tot verdere info volgt. 

Vragenlijst GMD+

Afspraken maken

Online afspraak maken

Sinds 3 oktober'22 is er een nieuw agendasysteem voor het boeken van een afspraak.

Enkele belangrijke opmerkingen alvorens u een afspraak inboekt:

 • Gebruik steeds uw correcte officiële familienaam en voornaam, zoals deze vermeld staat op uw identiteitskaart. Bij foute of afwijkingen zal het systeem u niet herkennen en kunt u online geen afspraak maken
 • Alleen patiënten die gekend zijn in onze praktijk kunnen online een afspraak boeken. Wilt u graag een afspraak inboeken voor iemand die nog niet gekend is in de praktijk en deel uitmaakt van uw gezin? Dan kan dit enkel na telefonisch contact en het inlezen van de identiteitskaart. 
 • Ervaart uw problemen met het online boeken van een afspraak? Dan kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat op het nummer 089 87 00 10
Hoe online een afspraak maken? 
Via de website

1. Klik op de knop afspraak maken

2. U hebt volgende mogelijkheden om u aan te melden:
- Snelle aanmelding: u vult vervolgens uw familienaam, voornaam en geboortedatum in

 - Eid (elektronische identiteitskaart): u steekt uw Eid in uw kaartlezer
 - Gebruikersnaam en wachtwoord: u kunt een profiel aanmaken met een eigen gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

3. Wat wenst u te doen:
- een afspraak maken
- een eerder gemaakte afspraak wijzigen of annuleren

4. Kies een zorgverlener:
- U kunt uw huisarts kiezen (dr. Buyse Hanne, dr. Meier Audrey, dr. Olbrechts Paul, dr. Schreurs Mirjam) en bij onze verpleegkundige Lesley.

5. Kies een onderzoek:
- Afspraak 1 persoon
- Afspraak 2 personen

6. Kies uw gewenste datum en klik vervolgens op het gewenst tijdslot. 
Het agendasysteem opent automatisch op de eerst beschikbare afspraakdatum.
Indien u een afspraak wenst te boeken op latere datum, klik dan op 'zoek meer beschikbare afspraak data' of kies zelf een datum in de kalender. 
Klik het uur aan waarop u een afspraak wenst te maken en bevestig de afspraak.
Indien u dit wenst kunt u een bijkomende opmerking noteren bij uw afspraak. 
U krijgt automatisch een herinnering per e-mail. 

Via de applicatie (gsm, ipad,...)

U kunt ook een afspraak maken door gebruik te maken van de app 'mijnonlineagenda'.
Deze app is beschikbaar in de App store en Google Play. 
Als domeinnaam (site-ID) vult u in: doktershuys30.be. Daarnaast uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Hebt u nog verdere vragen of problemen m.b.t. het agendasysteem, dan kunt u ons contacteren op 089 87 00 10

Telefonische afspraak maken

Maak bij voorkeur een afspraak online. Zo kan u zelf thuis het meest geschikte moment kiezen.
U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer 089/87.00.10 tijdens de openingsuren van ons secretariaat. ​

Vragenlijst GMD+

Beschikbaarheid

De dokters werken uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak bij de dokters maken van ​08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u30.

Praktijktelefoonnummer: 089/87.00.10

Bel ALTIJD voor dringende​ medische hulp!​

Bij levensbedreigende situaties belt u het noodnummer 112.

Wachtdienst
Tijdens de week gaat de wachtdienst in vanaf 18u00 tot 08u00 de dag nadien.​ U kan de dokter van wacht bereiken door te bellen naar (089/20.10.90)

Een wachtpost is een geneeskundige dienstverlening voor dringende medische hulp. Niet-urgente raadplegingen moeten ingepland worden bij uw huisarts!​ Gedurende het weekend en feestdagen kan u voor medische hulp en noodgevallen terecht op de wachtpost.​

Openingsuren van de wachtpost zijn:
Voor het weekend: vrijdagavond 18u00 tem maandagochtend 08u00.
Op feestdagen: de avond voor de feestdag (vanaf 18u00) tot de ochtend na de feestdag (08u00)

Adres: ZOL Genk, Gebouw R bevindt zich tussen de bezoekersparking en raadplegingsblok G.
Er is een aparte parking voorzien aan het gebouw.

De wachtpost is vanaf 22u00 tot 08u00 enkel toegankelijk na telefonisch contact op het nummer 089/20.10.90.

Vragenlijst GMD+

Tarieven

Alle huisartsen zijn geconventioneerd en werken aan dezelfde tarieven.  
De volgende honoraria zijn van toepassing voor 2024:

 • Consultatie: 31,81 euro
 • Avondconsultatie in eigen praktijk (18-21u): 36,38 euro
 • Huisbezoek: 45,81 euro
 • Telefonische consultatie: 11,55euro
 • Voorschrift: 4,64 euro

Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Het stukje dat u zelf betaalt heet "remgeld". Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro.  Na 18u00 geldt een verhoogd avondtarief. U betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.


De elektronische tarificatie of eAttest

Door de digitalisering kiezen wij als huisartsenpraktijk ervoor om het getuigschrift na een consultatie zelf elektronisch door te sturen naar het ziekenfonds. Dit digitale getuigschrift heet het eAttest.
Als patiënt betaalt u enkel het remgeld indien u bent aangesloten bij een mutualiteit. U hoort in de meeste gevallen geen getuigschrift meer te bezorgen aan het ziekenfonds. Dit wordt rechtstreeks, via het medische digitale platform, geregeld tussen de huisarts en het ziekenfonds.

Vragenlijst GMD+

Attesten, verwijsbrieven en voorschriften

Attesten

Voor het opmaken van een attest (o.a. het "ziekenbriefje") dient u steeds onderzocht te worden door de dokter. Er worden geen voorschriften afgeleverd enkel via telefonische aanvraag.
Indien u hierover vragen heeft verwijzen wij graag naar de telefonische overlegmomenten.​ ​
Valse attesten of attesten die niet stroken met de waarheid zullen steeds geweigerd worden.

Verwijsbrieven

​Voor een verwijsbrief naar een specialist, kinesist, ... komt u eerst op raadpleging bij ​de dokter. Zodanig kunnen we, na eigen onderzoek, u verwijzen naar de juiste specialist voor uw medisch probleem.

Voorschriften

Tijdens de consultatie schrijven we voldoende medicatie voor tot de volgende controle noodzakelijk is. Voor het opstarten van nieuwe medicatie of veranderingen komt u best op raadpleging.

Meer en meer patiënten vragen om attesten, formulieren en voorschriften klaar te leggen na het telefonisch overlegmoment. Het gebeurt echter steeds meer dat attesten dikwijls met spoed worden aangevraagd en worden klaargelegd maar na enkele weken nog steeds niet zijn afgehaald.
Indien de attesten na 1 week niet afgehaald zijn, zal dit in het dossier worden vermeld. Deze service zal dan voor de betreffende patiënten niet meer verleend worden. Afhalen van attesten, formulieren en voorschriften kan van maandag tem vrijdag tussen 08u en 18u en dit in het witte bakje aan de ingang.

Vragenlijst GMD+

GMD, GMD+

GMD

Een globaal medisch dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Met een globaal medisch dossier bent u zeker dat uw medische gegevens goed beheerd worden. Uw medische informatie wordt in uw persoonlijk dossier bij uw huisarts verzameld. ​

Patiënten met een GMD krijgen ​een vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.

Een GMD afsluiten is kosteloos.

GMD+

Het GMD+ is een preventief onderzoek dat jaarlijks aangeraden wordt voor alle patiënten tussen 45 en 75 jaar. We overlopen samen uw gezondheidstoestand, uw levensgewoonten, uw vaccinatiehistoriek, uw persoonlijke en familiale risicofactoren. ​Op basis daarvan stelt de huisarts nuttige preventieve onderzoeken aan u voor waaronder bijvoorbeeld een bloedafname, elektrocardiogram, uitstrijkje, mammografie, vaccinatie. Voor een preventieraadpleging betaalt u evenveel als voor een normale raadpleging. U kunt vooraf een vragenlijst downloaden en invullen.

Vragenlijst GMD+

Paramedici

Doktershuys 30 is een groepspraktijk die als doel heeft een multidisciplinaire praktijk uit te bouwen waarbij er een nauwe samenwerking kan bestaan tussen huisarts en paramedicus.

Op deze manier kan de huisarts u als patiënt laagdrempelig doorverwijzen naar een collega paramedicus. Dit zorgt ervoor dat u als patiënt steeds in uw vertrouwde omgeving van de groepspraktijk terecht kunt. Door betere opvolging en overleg tussen huisarts en paramedicus wordt de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd.

Momenteel bieden wij volgende disciplines aan:

 • Psycholoog
 • Diëtist
 • Verpleegkundige
Vragenlijst GMD+

Tijdelijke patiëntenstop voor huisartsen, niet voor paramedici

De huisartsen van Doktershuys 30 hebben momenteel een tijdelijke patiëntenstop.
Wij proberen op deze manier de continuïteit van onze huidige patiënten te waarborgen.


De paramedici die werkzaam zijn in de praktijk van Doktershuys 30 hebben geen patiënten/cliënten stop. U kunt bij elke paramedici vrijblijvend een afspraak maken ook al hebt u uw GMD bij een andere huisarts staan.

Vragenlijst GMD+

Psycholoog

Bij Doktershuys 30 werken er momenteel vier psychologen:

 • Sylvia Walczak
 • Amelie Thoelen
 • Hatice Koç

Sylvia Walczak
Opleiding en bijscholing

In 2002 behaalde ik het doctoraal diploma in de biologische psychologie (ontwikkelings- en neuropsychologie) aan de universiteit van Maastricht, gelijkgesteld met het Belgische diploma van master/licentiaat in de psychologie. Daarnaast volgde ik nog een blok klinische neuropsychologie, klinische kinderneuropsychologie en psychodiagnostiek.

Naast mijn universitaire opleiding, volgde ik verschillende bijscholingen:

 • Autisme
 • Hulpverlening voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel
 • Omgaan met rouw en verdriet, Prof.Manu Keirse
 • Mini PAS-ADD, Dr. Steve Moss
 • EMDR (Traumatherapie)

Werkervaring

Tijdens mijn stage heb ik een onderzoek verricht naar de sociaal-emotionele problematiek bij kinderen met antisociaal- en oppositioneel opstandig gedrag.
Na mijn afstuderen heb ik ervaring opgedaan in verschillende domeinen. Zo heb ik gewerkt met drugsverslaafde jongeren, met volwassenen met een lichamelijke en/of mentale beperking en bijkomende gedragsproblemen, met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis) en/of sociaal-emotionele problemen en met ouder wordende personen met dementie.

Verder ben ik ervaringsdeskundige hypotherapie en orthopedagogisch paardrijden.

Momenteel geef ik ook nog infoavonden over psychologische onderwerpen (slaapgedrag en slaapproblemen, dementie, geheugen, stress, burn-out) en was ik coach bij YAR (Youth At Risk). Dit is een organisatie die zijn aanbod richt op jongeren met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank. We bieden deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.
Sinds 2017 heb ik een eigen praktijk, All4Mind, waar ik kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met verschillende hulpvragen psychologische begeleiding aanbied.

Afspraak maken

Een afspraak kan je maken via het telefoonnummer +32 475 83 17 64 of info@all4mind.be

Erkenning

Aangezien ik een erkend psycholoog ben:

 • Heb ik een Visumnummer: 288164
 • Ben ik gebonden aan een deontologische code en het beroepsgeheim
 • Ben ik aangesloten bij de Psychologencomissie
 • Behaalde ik het diploma Master in de psychologie

Lidmaatschappen
 • Psychologencommissie – erkenningsnummer: 782105514
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP),gecertificeerd Klinisch psycholoog
 • Stuurgroep psychologenkring Maasland
 • EMDR België

Amelie Thoelen
Opleiding en bijscholing

Afgestudeerd met onderscheiding in 2022 aan universiteit Gent: Psychologie –Afstudeerrichting Klinische Psychologie

Voor welke vragen kan je bij Amelie terecht: Stress, burn-out, depressie, angsten, paniekaanvallen, faalangst, assertiviteit, piekeren, timemanagement, rouw, loopbaanbegeleiding

Bijscholingen: ACT bij verslaving, Train-the-trainer: LOK-moderator huiselijk geweld, studiedag ACBS BeNe, Hechting en seksuele problemen, Acceptance and commitment therapy. 

Loopbaancoach verbonden aan loopbaancentrum Kurago.

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek exploreren wij samen jouw hulpvraag. We kijken naar wat je wil veranderen aan je huidige situatie en hoe we dit kunnen verwezenlijken. Verder bespreken we enkele praktische zaken en wederzijdse verwachtingen. Hierna beslis je vrijblijvend om de begeleiding al dan niet op te starten. Gedurende de begeleidingstellen we samen systematisch kleine, haalbare doelen op om het gewenste resultaat te bereiken.
We evalueren ook regelmatig de stappen die we gezet hebben.  We schenken aandacht aan watje belangrijk vindt en manieren die voor jou specifiek helpend zijn om om te gaan met jouw hindernissen. We hopen op deze manier toe te werken naar een voor jou waardevol leven.

Loopbaanbegeleiding

Door een samenwerkingsverband met Kurago kan je bij ons teamlid Amelie Thoelen terecht voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques.

‘Welke job past er bij mij?’ ‘Benut ik mijn talenten optimaal in mijn huidige job?’ ‘Ik wil een beter evenwicht tussenmijn job en privéleven.’
Spoken deze vragen regelmatig door jouw gedachten? Dan is loopbaanbegeleiding misschien iets voor jou!
Heb jij recht op loopbaancheques? Voormeer informatie: https://www.vdab.be/loopbaancheques

Kurago Jobcoaching

Honorarium

Het eerste gesprek (intakegesprek): €65 (= 50 min). Te betalen aan het einde van elke sessie.
De vervolggesprekken:  €65 per uur (=50 min)

Consultaties aan huis (Enkel indien u niet over de mogelijkheid beschikt u te verplaatsen of indien u niet beschikbaar bent op de spreekuren in de praktijk)
€75 /50 minuten, te betalen aan het einde van elke sessie
Binnen een straal van 10km betaal je geen verplaatsingskosten
Buiten een straal van 10km betaal je verplaatsingskosten van €0,37/km vanaf het praktijkadres


(Deels) geconventioneerd. Voor meer uitleg hierover neem contact hiervoor op.

Loopbaanbegeleiding met cheques: € 40 per cheque. Cheque 1 geeft recht op 4uur, cheque 2 geeft recht op 3u.
Totaal: €80 in het geval dat u gebruik maakt van de twee cheques. Dit houdt in: 7 sessies van 1u +30min gratis kennismakingsgesprek + nazorggesprek
Aan te vragen en meer informatie via: https://www.vdab.be/loopbaancheques

Loopbaanbegeleiding zonder cheques: €78 per sessie/uur

Afspraak maken

 • Online: Zie 'Team' onder Amelie Thoelen
 • Op het nummer: +32491458673
  Tijdens de sessies neem ik niet op, zodat dit mijn patiënten niet stoort, maar spreek gerust een berichtje in op mijnvoicemail en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.
  Niet bereikbaar in het weekend, enkel voor zeer dringende zaken. 

Vragen?
amelie@psychologennet.be

Afspraak annuleren

Indien u de afspraak omwille van omstandigheden niet kan bijwonen, gelieve ten laatste 24u op voorhand af te bellen.
of via het e-mail adres: amelie@psychologennet.be
of eventueel op het nummer+32491458673.
Bij niet tijdig afbellen, zijn we genoodzaakt de sessie aan te rekenen.
Bankrekeningnummer: BE74 7340 6227 3807

Vragenlijst GMD+

Diëtist

Voorstelling

Als tiener had ik te kampen met zwaar overgewicht. Sport, beweging en een gezonde levensstijl waren voor mij op dat moment geen prioriteit. Tot ik in contact kwam met fitness en krachttraining. Om me nog beter in mijn vel te voelen, ging ik al snel op zoek naar informatie over voeding, koken, spiermassa, vet en diëten. Het was vrij snel duidelijk dat ik Voedings- en dieetkunde zou gaan studeren. Doorheen de jaren ben ik me gaan toeleggen op fitness, lopen en voedingsadvies bij diabetes, hart en vaatziekte en overgewicht.

Ervaring

In Sint-Truiden werk ik reeds twee jaar in een dieetpraktijk waarbij er een nauwe samenwerking is met de lokale huisartsen. De laatste jaren begeleid ik ook steeds meer mensen die wensen af te vallen in een traject waarbij er gebruik gemaakt wordt van de medicatie Ozempic (Semaglutide). Voor deze personen creëer ik een traject volledig op maat waarbij er ook gekeken wordt naar de lange termijn waar een gezonde levensstijl primeert.

Afspraak maken

Als zelfstandige diëtist ben ik erkend door het RIZIV.

Je kan vrijblijvend contact met me opnemen via:

- de website willembillen.be

- het nummer +32 469 12 29 10

- een mailtje naar willem.billen@hotmail.com

Honoraria

Voor een persoon:

 • Eerste consult (60 min.): 70 euro
 • Eerste opvolgconsult (60 min.): 70 euro
 • Opvolg consult (30 min.): 40 euro

Indien u met twee personen op consultatie wenst te komen zijn er andere tarieven van toepassing:

 • Eerste consult (75 min.): 90 euro
 • Eerste opvolgconsult (60 min.): 70 euro
 • Opvolgconsult (45 min.): 55 euro
Voorafbetaling

Bij de diëtist zal u betalen via een voorafbetaling. U betaalt op het einde van de eerste consultatie voor de eerste en de volgende afspraak. De volgende consultaties betaalt u telkens voor uw afspraak die zal volgen. Bij uw laatste consult dient u dan niets meer te betalen. Voorafbetalingen blijven één jaar geldig.  

Tussenkomst mutualiteit

De hoeveelheid en het type van terugbetaling is afhankelijk van uw mutualiteit en van uw situatie. Bij een voortraject diabetes hebt u recht op de terugbetaling van twee sessies per jaar bij de diëtist. De diëtist bekijkt samen met u tijdens de consultaties welke mogelijkheden tot terugbetaling er zijn.

Annulatie

Een afspraak dient u minstens 48h op voorhand te annuleren. Anders zal de diëtist genoodzaakt zijn uw afspraak aan te rekenen. Een uitzondering is annulatie wegen ziekte. 

Vragenlijst GMD+

Sportmedisch onderzoek

Indien u wenst te sporten bij een sportclub dient u in de meeste gevallen een sportattest af te leveren, hiervoor kan u terecht bij de huisarts voor een uitgebreid onderzoek. Indien de huisarts het nodig acht verwijzen we door naar de hartspecialist.

Ter voorbereiding kan u onderstaande vragenlijst invullen.

Vragenlijst GMD+
Doktershuys 30 - decoratieve cirkel

Maak via onderstaande link een online afspraak met uw huisarts naar keuze

Afspraak maken